Start Activerende en ondersteunende begeleiding Kunst workshops Scholen Kinder workshops Kinder inloop Agenda Fotos Wie ben ik Contact
logo
under construction

We zijn hard aan het werk aan dit webstek

&U+00EB

De visie van KERNactiviteiten

KERNactiviteiten is volledig gericht op het individu. Het is een eenmanszaak waardoor de communicatielijn naar u kort is. De benadering is persoonlijk en op locatie waar de cliënt de begeleiding nodig heeft. De activiteiten die uitgevoerd worden zijn een middel om een achterliggend doel te bereiken. Er wordt methodisch naar dat doel gewerkt, wat voor het individu nodig is. Zijn of haar dagindeling wordt weer aangenamer waardoor de zin van het leven blijft bestaan.
Zo ontstond de naam KERNactiviteiten: Kern, is het individu, de plek waar de cliënt begeleiding wil. Het woord activiteiten is het middel om het achterliggende doel met behulp van activiteiten te behalen voor het individu.
< terug naar het beginscherm

Wat doet KERNactiviteiten

KERNactiviteiten biedt ondersteunende en activerende begeleiding aan die gebaseerd is op de bovenstaande visie. Het aanbieden van deze begeleiding is gericht op het individu die een hulpvraag heeft. Deze begeleiding heeft ook meerwaarde voor de ouders/verzorgers. De zorgen worden even overgenomen en er is tijd voor eigen ontspanning.
Tegenwoordig kan men door PersoonsGebondenBudget (PGB) deze begeleiding financieren. U bent dan budgethouder en kunt zelf zorg inkopen. Als u begeleidende en activerende hulp nodig heeft kunt u met KERNactiviteiten contact opnemen. Ook kunt u zonder PGB bij KERNactiviteiten terecht, alleen moet u de begeleiding dan zelf financieren.

Doelgroep

KERNactiviteiten werkt voor mensen met een lichamelijk, verstandelijke, psychische beperking of een combinatie hiervan. Een aantal voorbeelden kunnen zijn:

Werkwijze

Als iemand contact opneemt met KERNactiviteiten wordt er een afspraak gemaakt voor een kosteloos kennismakingsgesprek. Als het blijkt dat we van beide kanten met elkaar verder willen wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een intake gesprek.Door het intake gesprek komen velen facetten van de cliënt aan bod. De cliënt, ouders en of contactpersonen weten vaak al veel en hebben een duidelijke vraag. Het doel van het geheel is dat er een breder beeld ontstaat van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en de hulpvraag die deze cliënt heeft. Mondeling spreken we een aantal activiteiten af om de eerste maand als proefperiode nog een breder beeld te krijgen. Vervolgens worden de doelen op lang en kort termijn vastgelegd en de activiteiten daarbij uitgekozen en afspraken gemaakt over de werktijden. Volgens het afgesproken plan worden de activiteiten en de begeleiding daarvan uitgevoerd. Tussendoor bespreken we de voortgang en stellen we de doelen evt bij. Door deze manier van werken wordt methodisch gewerkt.

Soorten activiteiten

 1. Ontspannings-/vrijetijdsactiviteiten
  Ontspannings-/vrijetijdsactiviteiten bestaan uit creatieve en recreatieve activiteiten. Dit zijn activiteiten die gericht zijn op hobby en ontspanning. Het gaat om iets maken, beleven.
  Voorbeelden zijn: kaarten maken, muziek maken, het doen van gezelschapsspelletjes, uitstapjes maken.
  Doelstellingen hierbij kunnen zijn: Het ervaren van ontspanning, zich nuttig voelen, verveling verdrijven, samen met anderen bezig zijn, eigen vaardigheden onderhouden en verfijnen of belevingen uitdrukken.
 2. Vormings- / educatieve activiteiten
  Vormingsactiviteiten en educatieve activiteiten zijn activiteiten, waarbij het gaat om het aanleren van iets, de algemene ontwikkeling uit te breiden of een bepaald interessegebied uit te diepen.
  Voorbeelden zijn: gebruik leren maken van voorzieningen in de wijk, zoals club-of buurthuis, bibliotheek, leren klok kijken of contacten leren leggen met andere mensen.
  Doelstellingen hierbij kunnen zijn: Het aanboren van nieuwe interessegebieden, algemene ontwikkeling uitbreiden, jezelf waarmaken, in contact komen met anderen die dezelfde interesse hebben, zelfstandigheid vergroten of de concentratie verbeteren.
 3. Zelfzorgactiviteiten
  Zelfzorgactiviteiten hebben te maken met het behouden en onderhouden van de zorg voor jezelf en voor je eigen omgeving.
  Het gaat hier bijvoorbeeld om je eigen was doen, je kamer schoonhouden, gasten ontvangen, koken, gebruik maken van het openbaar vervoer, boodschappen kunnen doen.
  Doelstellingen hierbij kunnen zijn: het onderhouden en uitbreiden van eigen vaardigheden (motorisch, verstandelijk, emotioneel en sociaal), het gevoel van eigenwaarde versterken, gevoelens van afhankelijkheid verminderen, sociale contacten aangaan, bevorderen van zelfredzaamheid en het gevoel krijgen, dat men van nut is.
 4. Arbeidsmatige activiteiten
  Bij arbeidsmatige activiteiten ligt de nadruk op het maken van producten of het leveren van diensten aan anderen of aan jezelf.
  Voorbeelden hiervan zijn: administratieve werkzaamheden, tuinonderhoud, verzorgen van dieren, ambachtelijke werkzaamheden.
  Doelstellingen hierbij kunnen zijn: zich nuttig voelen, gevoelens van eigenwaarde versterken, sociaal besef en sociaal gevoel versterken (samenwerken), taakspanning ontdekken, zelfstandigheid vergroten, waardering krijgen, verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, vaardigheden ontwikkelen en onderhouden.
< terug naar het beginscherm

Waarom Kernactiviteiten

Er zijn redenen genoeg om voor KERNactiviteiten te kiezen. Jannie Joosten, de begeleider van KERNactiviteiten is zeer creatief en ruimschoots gekwalificeerd. Ze is opgeleid als verpleegster en als activiteitenbegeleider. Voor ze met KERNactiviteiten begon werkte ze als verpleegster in een verpleegtehuis en op een activiteitencentrum waar een dagbesteding aan mensen met een verstandelijke handicap wordt geboden.
KERNactiviteiten werkt samen met diverse andere bedrijven die een soortgelijke visie hebben. Voor u betekent dit zekerheid. Heeft u gedurende de begeleiding hulp nodig welke niet door KERNactiviteiten te leveren is, zijn er legio andere mogelijkheden.
< terug naar het beginscherm
logo tekst logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo